Privacyverklaring

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening bij Lifestyle Beauty Center Lansingerland. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Bij Lifestyle Beauty Center Lansingerland registreren wij je naam en adresgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een goed behandelplan op te stellen. Tevens gebruiken wij deze gegevens voor het leveren van onze producten, facturen te kunnen versturen, betalingen te kunnen ontvangen, vragen te kunnen beantwoorden en berichten te kunnen vesturen.

Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die je met ons aan bent gegaan. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden na je laatste behandeling/bestelling. Een deel van deze gegevens bewaren wij tot tien jaar na opzegging (vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht).


Contact opnemen en onze nieuwsbrief.

Indien je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door jou verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om jouw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie makkelijk erbij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om jou nog beter te kunnen helpen.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij je bij het verstrekken van jouw e-mailadres aangegeven hebt geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien je je uitschrijft voor een type nieuwsbrief zullen wij jouw emailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.


Cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.


Andere partijen.

Wij geven je persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

  • Onze ICT- en betaaldienstverleners;
  • Administratieve dienstverleners
  • Leveranciers van communicatiesoftware
  • E-mailplatforms;
  • API-partners.

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Hiernaast kunnen wij het persoonsgegeven e-mailadres gebruiken om te adverteren bij platforms zoals Facebook. Deze gegevens worden dan altijd onherkenbaar gemaakt (gepseudonimiseerd). Het advertentieplatform gebruikt de gegevens puur en alleen om advertenties te kunnen richten aan een vergelijkbare doelgroep. Direct na het ‘matchen’ van deze doelgroep, worden de gegevens door het platform verwijderd. Het advertentieplatform mag de gegevens uitsluitend ten behoeve van ons en onze advertentiecampagne gebruiken en dus niet voor eigen doeleinden inzetten. Het gebruik van jouw gegevens voor dit doel is gegrond op het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het inzetten van dit soort marketinginstrumenten. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt het recht om: uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; het laten corrigeren van fouten; het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; toestemming die je het gegeven in te trekken; bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Opmerkingen of klachten? Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar jij gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. 

© 2020 - 2021 Lifestyle Beauty Center Lansingerland | sitemap | rss